EARLY YEARS PROJECT #6: In A Cogitation at BACC


EARLY YEARS PROJECT #6: In A Cogitation นิทรรศการศิลปะจาก 8 ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยในโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินโดย BACC


EARLY YEARS PROJECT

นับเป็นปีที่ 6 แล้วสำหรับโครงการ EARLY YEARS PROJECT (EYP) โครงการเฟ้นหาและคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองและเริ่มต้นการทำงานศิลปะ ได้มีโอกาสพัฒนาชิ้นงาน แนวความคิด รวมถึงได้รับประสบการณ์จากการจัดแสดงผลงานจริงๆ ร่วมกับทางหอศิลปกรุงเทพฯ (BACC) หน่วยงานและองค์กรศิลปะต่างๆ โดยปีนี้ EYP ถูกนำเสนอในหัวข้อ In A Cogitation หรือ การใคร่ครวญและตระหนักรู้

โครงการ Early Years Project เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2559 จากความตั้งใจของหอศิลปกรุงเทพฯ (BACC) ที่ต้องการจะผลักดัน บ่มเพาะและเติมเต็มประสบการณ์ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายศิลปินที่อาจจะก้าวเข้ามามีบทบาทในวงการศิลปะร่วมสมัยไทยในอนาคต ผ่านการเปิดรับผลงานจากการสมัครเข้ามาเองแบบ Open Call และคัดเลือกอย่างเคี่ยวกรำโดยกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการศิลปะไทย จนได้ 8 ศิลปินผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงาน และร่วมจัดแสดงผลงานที่หอศิลปกรุงเทพฯ

ในแต่ละปีหัวข้อที่เป็นโจทย์ในการแข่งขันของโครงการก็จะแตกต่างกันออกไป พร้อมกันนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ถูกหมุนเวียนสับเปลี่ยนในทุกปี ทำให้ผลงานที่ได้รับคัดเลือกในแต่ละปีมีแง่มุมการนำเสนอ บอกเล่าเรื่องราว และถ่ายทอดแนวคิดผ่านผลงานศิลปะที่แตกต่างกัน การมอบความคิดเห็นและคำแนะนำจากกรรมการสู่ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกจึงนับเป็นการแลกเปลี่ยนและแผ่ขยายมุมมองการรับรู้ของศิลปินรุ่นพี่และรุ่นน้องในวงการโดยไม่ปิดกั้น ทั้งยังช่วยให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความสดใหม่และเฉพาะตัวเสมอ

EARLY YEARS PROJECT

โดยปีนี้โครงการ EYP ถูกนำเสนอในหัวข้อ In A Cogitation หรือการใคร่ครวญและตระหนักรู้ เพื่อเชิญชวนให้ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ลองใช้เวลาขบคิดและใคร่ครวญถึงสิ่งรอบตัวและตั้งคำถามต่อเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้น และถ่ายทอดออกมารเป็นผลงานที่สะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม การศึกษา อัตลักษณ์และประสบการณ์ส่วนตัวของศิลปินแต่ละคนออกมาได้อย่างกลมกลืนผ่านรูปแบบผลงานที่หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นผลงานประติมากรรมจาก ไชยันต์ นิลบลที่ดึงความถนัดในการถ่ายทอดงานสื่อผสมของตนเอง มาบอกเล่าเรื่องราวของชนชั้นผู้ใช้แรงงานที่จากบ้านเกิดเมืองนอนทางภาคอีสานเข้ามาสู่เมืองกรุงเพื่อหาเลี้ยงชีพ โดยหยิบตุ่มน้ำซึ่งสะท้อนความเป็นอีสานมาผสมผสานกับฝาท่อกรุงเทพอันเป็นสัญญะที่ยึดโยงเข้ากับคุณภาพชีวิตของคนเมืองกรุงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสะท้อนถึงปัญหาค่าครองชีพที่สวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ ทั้งที่ชนชั้นแรงงานก็นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมเมืองเติบโต

EARLY YEARS PROJECT

ผลงานจาก มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์ ศิลปินสาวผู้มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชุมพร หยิบเอาปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรชาวใต้ มาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะจัดวาง สื่อผสมและจิตรกรรม โดยชวนให้ผู้ชมไปสำรวจสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ชวนให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิต สภาพแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่ผู้คนในพื้นที่ต้องเผชิญ

EARLY YEARS PROJECT

เช่นเดียวกับการถ่ายทอดเรื่องราวของเขมรถิ่นไทยในโลกร่วมสมัยผ่านผลงานของมาริษา ศรีจันแปลง ในรูปแบบของภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้นที่พาเราไปสำรวจวิถีชีวิตและบาดแผลของผู้คนพื้นถิ่นชายขอบไทย-กัมพูชาจากผลกระทบของสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาช่วงปีพ.ศ. 2518 ผ่านตัวละครหลักซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวของเธอที่บอกเล่าเรื่องราวในทรงจำระหว่างช่วงเวลาสงคราม ระหว่างเตรียมพิธีกรรมแซนโฎนตา (สารทเขมร) ที่แม้ภาพประกอบในสารคดีจะเป็นเพียงภาพวิถีชีวิตประจำวันที่เล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย ไม่มีภาพความรุนแรงใดๆ แต่เนื้อหาที่ถ่ายทอดอยู่ภายในก็ชวนให้ผู้ชมย้อนกลับมาขบคิดและตั้งคำถามต่อถึงประวัติศาสตร์ สงครามและการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของคนในพื้นที่เพื่อดำเนินชีวิตต่อ

EARLY YEARS PROJECT
EARLY YEARS PROJECT

ผลงานที่เราหยิบยกมาพูดถึงนี้ ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการ EYP #6 เท่านั้น ใครที่กำลังมองหากิจกรรมทำในช่วงวันหยุดสามารถแวะเวียนมาชม 8 ผลงานจากศิลปินหน้าใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม และยังสามารถร่วมกิจกรรมเสวนาของนิทรรศการชุดนี้ได้ทุกเดือนจนจบนิทรรศการ!

ชมนิทรรศการ EYP #6 : In A Cogitation ได้ฟรี ที่ ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร :BACC (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่วันนี้ – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และร่วมกิจกรรมเสวนาได้ดังนี้

 • กิจกรรมเสวนา Public Talk #1 – กิจกรรมเสวนา “Interdisciplinary, Key to Contemporary Art : สหวิทยาการ สะพานสู่ศิลปะร่วมสมัย” โดย อาจารย์ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ และคุณประกิต กอบกิจวัฒนา
  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
 • กิจกรรม CLOSED WORKSHOP#1 – กิจกรรมบรรยาย “How to get funding for your Art and Creative Projects : ทำอย่างไรให้ได้ทุน”
  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น.
 • กิจกรรม PUBLIC TALK#2 – EYP#6 Artist Presentation
  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
  และ
 • กิจกรรม CLOSED WORKSHOP#2 – Art Space Visit
  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมพ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/EarlyYearsProject


Credit:
Photos: Courtesy of Bangkok Art and Culture Centre (BACC)


อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ ได้บน Padthai.co

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Silk Festival 2023

Post Views: 18 เชิญเที่ยวงาน Silk Festival 2023 ช้อป ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง งานหัตถกรรม OTOP Luxury ชมนิทรรศการ Silk Success Sustainability&nbs…

25 nov-thumbnail

Your Tarot Weekly

Post Views: 86 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่​ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ นิสัย​ของดาว : ยศศัก…

TAG Heuer Holiday Campaign-thumbnail

TAG Heuer Holiday Campaign and Gift Ideas for Women

Post Views: 24 TAG Heuer ร่วมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขกับเทศกาลส่งท้ายปีมอบของขวัญแสนพิเศษเหนือกาลเวลา TAG Heuer Holiday Campaign and Gift Ideas for Wom…

MuteMeta-thumbnail

มูเตเมตา (Mute Meta)

Post Views: 103 มูเต เมตา (Mute Meta) การรวมตัวของกลุ่มศิลปะ อาหาร งานฝีมือ (Art Eat Craft) นักออกแบบและชุมชนศิลปะในบางแสน กับการสร้างสรรค์เ…

Citizens-thumbnail

CITIZEN Eco-Drive BM760 series

Post Views: 21 CITIZEN เสนอนาฬิการุ่น Eco-Drive BM760 series ด้วยดีไซน์ความเรียบง่ายและร่วมสมัย CITIZEN แบรนด์นาฬิกาสัญชาติญี่ปุ่น เผยโฉมนาฬิกาสำหรับผ…