มูเตเมตา (Mute Meta)


มูเต เมตา (Mute Meta) การรวมตัวของกลุ่มศิลปะ อาหาร งานฝีมือ (Art Eat Craft) นักออกแบบและชุมชนศิลปะในบางแสน กับการสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด


มูเต เมตา (Mute Meta) การรวมตัวของกลุ่มศิลปะ อาหาร งานฝีมือ  (Art Eat Craft)  นักออกแบบและชุมชนศิลปะในบางแสน กับการสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด 5 ธันวาคม 2023 – 7 มกราคม 2024

(เทศกาลศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของงาน Galleries’ Night Bangsaen 2023 ในวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2023)

MuteMeta มูเตเมตา 

เมื่อความเชื่อ เป็นเหมือนพลัง ความศรัทธา เป็นดังกำลังใจ มนุษย์จึงตามหาสิ่งยึดเหนี่ยว ทั้งรูปธรรม นามธรรม เพื่อทำให้มีความหวังในการดำรงชีวิต ระหว่างห้วงแห่งการค้นหา จะได้พบเจอเรื่องราวและเครื่องมือชี้นำต่างๆ นานา อันไม่อาจตัดสินได้ ว่าถูกหรือผิด จริงหรือลวง  “สติ” จะช่วยคัดกรอง และนำหนทางอันเหมาะสมมาสู่ผู้ที่ประคองสติไว้ได้

เทศกาลศิลปะ “มูเตเมตา” ผนวกความเชื่อในการใช้ชีวิต ด้วยบาป บุญ คุณ สติ อันแทรกซึมอยู่ทุกความเป็นอยู่ของมนุษย์ นำเสนอเป็นผลงานทางศิลปะจัดแสดงอยู่ร่วมในบ้านพัก ร้านค้า ให้ชมและพิจารณาอย่างมี “สติ” 

จากการรวมตัวของ กลุ่มศิลปะ อาหาร งานฝีมือ  (Art Eat Craft)  กลุ่มศิลปินคนธรรมดา เครือข่ายกลุ่มศิลปิน นักออกแบบและชุมชนศิลปะในบางแสน บ้านพักในชุมชนริมทะเลบางแสน ย่านแหลมแท่น  โดยการสนับสนุนจาก ArtVentureNFT เกิดการสร้างพื้นที่ทางเลือกในการสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะ แบบไม่จำกัดทั้งโลกจริง โลกเสมือน ขจัดข้อจำกัดในการแสดงงาน ให้อยู่ร่วมกับพื้นที่ทั่วไปในขีวิตประจำวัน สร้างความเป็นไปได้ในพื้นที่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้  

ขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจ เพื่อให้ผู้ใช้ชีวิตหลังจากผ่านช่วงเวลายากลำบาก ดำเนินชีวิตไปต่ออย่างมีพลังและไม่หมดไฟ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมงาน ได้สัมผัสงานศิลปะ งานฝีมือ ที่ไม่ได้มีแค่ในแกลเลอรี่ พื้นที่เฉพาะให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านพัก ร้านค้า ตระหนักถึงศักยภาพการใช้พื้นที่ในหลากหลายรูปแบบ ให้ผู้อยากแสดงงานสามารถ จินตนาการ ความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่และให้เทศกาลศิลปะ อาหาร งานฝีมือ จัดแสดงได้ง่าย เข้าถึงได้จริงในทุกชุมชน

ผู้มาร่วมงานจะได้ ชมงานศิลปะ ซื้องานศิลปะ งานฝีมือ zero waste design ร่วมกิจกรรม workshop พูดคุยกับศิลปิน และสามารถพำนักในบ้านพักแบบเดินถึงกันในช่วงเทศกาล พบกับ Sati สติต่างๆ ในงาน ดังนึ้

Sati Arts

นิทรรศการ  เทวะตาศิลปาคม ศิลปะที่ต้องด้วยมนต์และพระคาถา ประกอบด้วยท้าวเวสสุวรรณทั้ง 7 ปาง คือ 

1 ปางร่ายพระเวทย์ (ร่ายมนต์) 

2 ปางอุจฉาวสุ (มั่งมีได้ดั่งใจ) 

3 ปางธเนศวร (ครองทรัพย์) 

4 ปางโองการท้าวกุเวร (ยักษ์สั่งรวย) 

5 ปางเจริญสุข (ไวศรวัณ)

6 ปางเสด็จปราบ (ยักษราช) 

7 ปางเวสสุวัณ ฉาย (รตนฆร) 

ร่วมด้วย Digital Arts Metaverse  ผนวก Sati Sounds: Rhythem & Pray เสียงสดับบนคลื่นความถี่ Frequency ที่มีคุณสมบัติในการติดต่อกับเบื้องบน อันจะทำให้ผู้ชมนิทรรศการได้ผนึกการรับและสัมผัส ‘ศิลปะ มนต์ขลัง ภวังค์ พลัง‘ ไปพร้อมกัน

*สนใจครอบครองบูชาภาพพิมพ์บนวัสดุพิเศษเพื่อเป็นมรดก สามารถซื้อและรับชิ้นงานกลับบ้านได้ 

สถานที่ : ห้องชั้นบน บ้านบีไฮฟ์อาร์ทติเคิลแรร์ Beehive Art-icle Rare

วันที่ :  5 ธันวาคม 2023 – 7 มกราคม 2024 

ทุกวันพุธ เวลา : 18.00 -24.00น.
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  เวลา : 14.00 – 22.00น.

*วันที่ 5-10 ธันวาคม 2023 เวลา : 14.00 – 24.00 น.

**ร่วมรับพรปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เปิด 18.00 – 01.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2024 

***อาจมีการระบุรอบการแสดงงาน หรือปรับเวลา 

****สามารถนัดหมายเวลาชมงานเป็นกรณีพิเศษ

นิทรรศการ “Seven Sins บาปเจ็ดประการ” 

บาปต้นที่ส่งผลทำให้ความดีงามของจิตวิญญาณ แหลกสลาย อันประกอบด้วย ตะกละ(gula) เกียจคร้าน(acedia) ราคะ(luxuria) อัตตา(superbia) โทสะ(ira) ริษยา(invidia) โลภะ(aravicia) เป็นการแสดงผลงานศิลปะจาก ศิลปิน 7 ท่าน

สถานที่ : บ้านพักตากอากาศ ตรงข้ามบ้านบีไฮฟ์อาร์ทติเคิลแรร์ Beehive Art-icle Rare

วันที่ : 5 – 10 ธันวาคม 2023

เวลา : 14.00 -24.00น.

Sati Sounds 

Rhythm & Pray การออกแบบเสียงเพื่อการสดับรับ ศิลปะ มนต์ขลัง ภวังค์ พลัง บนคลื่นความถี่   Freequency ที่มีคุณสมบัติสามารถติดต่อกับเบื้องบน โอบอุ้ม เยียวยาจิตวิญญาณ  ขจัดความวุ่นวายสู่ความปลอดโปร่ง นำไปสู่การปลุกพลังงานดี ผู้เข้าชมสามารถใช้เวลาสดับและรับพลังงานในห้องแสดงงานได้

สถานที่ : ห้องชั้นบน บ้านบีไฮฟ์อาร์ทติเคิลแรร์ Beehive Art-icle Rare

วันที่ :  5 ธันวาคม 2023 – 7 มกราคม 2024 

ทุกวันพุธ เวลา : 18.00 -24.00น.
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา : 14.00 -22.00น. 

*วันที่ 5-10 ธันวาคม 2023 เวลา : 14.00-24.00 น.

**ร่วมรับพรปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 เปิด 18.00- 01 .00 น. วันที่ 1 มกราคม 2024 

***อาจมีการระบุรอบการแสดงงาน หรือปรับเวลา 

****สามารถนัดหมายเวลาชมงานเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ : เบด คนนิจิวะ B E D こんにちは 

วันที่ : 5 ธันวาคม 2023 – 7 มกราคม 2024 

 ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา : 11.00-19.00น.
*วันที่ 5-10 ธันวาคม 2023  เวลา : 11.00- 21.00น.

**ปิดวันที่ 31 ธันวาคม 2023

***อาจมีการระบุรอบการแสดงงาน หรือปรับเวลา 

Sati Fashion 

นิทรรศการอยู่เป็นเป็นอยู่  ที่นำเสนอการสร้างสติ ไปพร้อมกับความเป็นอยู่ในโลกที่เคลื่อนไหวไปตามแฟชั่น การใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตนเอง เพื่อนร่วมโลก สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย Inspiration Video Arts และ Sati Sounds: Rhythm & Pray ร่วมด้วย ผลงานศิลปะจากกลุ่มศิลปินคนธรรมดา 

สนทนาพูดคุย กิน ดื่ม ทำกิจกรรมกับศิลปินที่จะมาสร้างผลงาน ไปพร้อมกับแสดงงานและขายผลผลิตจากงานศิลปะ  

Pop Up Shop งานฝีมือ จากผู้ผลิตที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม zero waste design ของแต่งบ้าน ของขวัญ ของที่ระลึก

ผู้ชมงาน สามารถทดลองร่วมใช้เวลาแบบอยู่เป็นเป็นอยู่ ด้วยการเข้าพำนัก ณ บ้านแสดงงาน ติดต่อ https://lin.ee/Gspwg5k

สถานที่ : เบด คนนิจิวะ B E D こんにちは 

วันที่ :  5 ธันวาคม 2023 – 7 มกราคม 2024
ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  เวลา : 11.00- 19.00น.

*วันที่ 5-10 ธันวาคม 2023  เวลา : 11.00-21.00

**ปิดวันที่ 31 ธันวาคม 2023

***อาจมีการระบุรอบการแสดงงาน หรือปรับเวลา 

Sati Market 

Every Nook and Cranny #6  สติมาร์เก็ต งานออกร้านในรูปแบบงานทุกซอกทุกมุม ที่ร้านค้าร่วมแบ่งปัน เรียนรู้ อยู่ด้วยกันในบ้านพักตากอากาศ บางแสนสาย 1 แหลมแท่น ที่ใช้แสดงนิทรรศการศิลปะ  เพื่อให้เกิดมิติใหม่ของการใช้พื้นที่ร่วมกัน นำเสนองานออกแบบสินค้างานศิลปะ งานฝีมือ Handmade Craft สินค้าสายมู ของขลังเสริมดวง เครื่องหอมเสริมจริต กิจกรรมทำนายทายทัก การนวดตาสว่าง การซ่อมร่างเฉพาะจุด  Workshop ปั้นเซรามิค ทำเทียนหอม ปั้นลูกปัดจากดิน ร้อยสร้อย วาดภาพcontour วาดภาพไม่เหมือน เครื่องดื่ม ของกิน

สนใจร่วมออกร้าน จัดกิจกรรม workshop  ติดต่อ https://lin.ee/fLOQvql 

สถานที่ : บ้านพักตากอากาศ ตรงข้ามบ้านบีไฮฟ์อาร์ทติเคิลแรร์ Beehive Art-icle Rare

วันที่ : 5 -10 ธันวาคม 2023 

เวลา : 14.00 -20.00น.

Sati Show

Jazz & Blues with TKFord ในช่วงระหว่างเวลาเทศกาลศิลปะ สโมสรวันพุธขอเชิญชม การแสดงดนตรีสด Live Jazz & Blues  จากวง TKFord นักดนตรีรุ่นใหม่ 2 หนุ่ม ที่มารำ่เรียนเอกดนตรีแจ๊สในบางแสน ดินแดนแห่งเสียงเพลง แต่เวทีสำหรับพวกเขาค่อนข้างจำกัด ต้นกล้าและฟอร์ดจึงจับคู่เล่นดนตรีในรูปแบบของตัวเอง ประกอบกับกลุ่มเฉพาะที่ชื่นชอบดนตรีแนวเดียวกัน มีพื้นที่เล็กๆเปิดรับ จึงเกิดการสังสรรค์ทางดนตรี ในทุกวันพุธ  ผู้เข้าชม สามารถร่วมร้อง ร่วมนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงด้วยกันได้ ในช่วง Jam Session

นอกจากนี้ยังมี video arts ภาพยนตร์เก่าที่ฉายจากทีวีจอตู้แบบเก่าที่หาชมได้ยาก งานออกแบบของที่ระลึก เครื่องดื่ม และของกินพิเศษประจำสัปดาห์จาก Beeกิน begin homemade

สถานที่ :  บ้านบีไฮฟ์อาร์ทติเคิลแรร์ Beehive Art-icle Rare

วันที่ :  6,13,20,27 ธันวาคม 2023 ,3 มกราคม 2024  และในทุกวันพุธของทุกสัปดาห์

เวลา : 18.00 -24.00น.

*วันที่ 6 ธันวาคม 2023 เวลา : 14.00-24.00 น.

ระยะเวลาการจัดเทศกาลศิลปะ มูเตเมตา จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2023 – 7 มกราคม 2024

และช่วงเวลา วันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2023 เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Galleries’ Night Bangsaen 2023

Galleries’ Night Bangsaen 2023

สถานที่ ณ ชุมชนบ้านพักริมทะเลบริเวณบางแสนสาย 1 แหลมแท่น

บ้านบีไฮฟ์อาร์ทติเคิลแรร์ Beehive Art-icle Rare 

142/11 ถ.บางแสนสาย1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

Map : https://maps.app.goo.gl/jRr4apTs1gkuvvuQA?g_st=ic

เบด คนนิจิวะ B E D こんにちは 

142/40 ถ.บางแสนสาย1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130https://www.facebook.com/BEDbangsaen?mibextid=LQQJ4d

map : https://maps.app.goo.gl/d8szXVJkxFc4RneB7?g_st=ic

ข้อมูลเพิ่มเติม FACEBOOK : Art Eat Craft

ติดต่อสอบถาม คลิก  https://lin.ee/fLOQvql


CREDITS:
PHOTOS: COURTESY OF
MUTE META


สามารถติดตามคอนเทนต์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ ที่นี่

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mystical-Tarot-

Your Tarot Weekly

Post Views: 48 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม– วันเสาร์ที่​ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ นิสัย​ของดาว : ยศศักดิ…

100 Years of Trinity: Celebrating Cartier’s Iconic Collection

Post Views: 29 คาร์เทียร์ฉลองครบรอบ 100 ปีของคอลเลกชัน Trinity ด้วยการเดินทางแสนพิเศษผ่านนิทรรศการอิมเมอร์ซีฟ ณ ประเทศสิงคโปร์ Cartier (คาร์เทียร์) ฉล…

Exploring Perspectives: A Journey Through the Lens at Leica Gallery Frankfurt Germany

Post Views: 33 งานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งแรกในระดับนานาชาติ ณ Leica Gallery Fran…

Your Tarot Weekly

Post Views: 112 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม– วันเสาร์ที่​ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ นิสัย​ของดาว : ยศศักด…