Oris New York Harbor Limited Edition


Oris มุ่งมั่นในพันธกิจของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น กับความร่วมมือและการสนับสนุนองค์กร Billion Oyster Project พร้อมเปิดตัวนาฬิการุ่นล่าสุด Oris New York Harbor Limited Edition


Oris New York Harbor Limited Edition ให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำของโลก ที่เป็นทรัพยากรแห่งชีวิต ที่ Oris (โอริส) ได้จับมือร่วมงาน พร้อมให้การสนับสนุน Billion Oyster Project องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูหอยนางรมหนึ่งพันล้านตัวให้กับนิวยอร์กฮาร์เบอร์ โดยการสานต่อความร่วมมือครั้งใหม่กับ Billion Oyster Project และผสานวิสัยทัศน์ของโครงการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นนี้ เพื่อที่จะฟื้นฟูประชากรหอยนางรมหนึ่งพันล้านตัวสู่แหล่งน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภายในปี 2035

Oris New York Harbor Limited Edition
นาฬิการุ่นล่าสุด ตัวแทนแห่งความร่วมมือและการสนับสนุนองค์กร Billion Oyster Project

เมื่อหลายศตวรรษก่อน นิวยอร์กฮาร์เบอร์เคยเป็นที่ตั้งของแนวประการังหอยนางรมขนาด 220,000 เอเคอร์ ซึ่งหอยนางรมที่โตเต็มวัยสามารถกรองน้ำได้มากถึง 50 แกลลอนต่อวัน ในขณะที่หอยนางรมที่เกาะรวมอยู่กันเป็นกลุ่มนั้น มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสำหรับสัตว์ทะเลอื่นๆ และยังก่อตัวเป็นแนวกั้นพายุตามธรรมชาติ โดยแนวปะการังหอยนางรมในมหาสมุทรนั้นเปรียบได้กับแนวต้นไม้ของผืนป่า แต่เมื่อมหานครนิวยอร์กเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของโลก ความนิยมในการบริโภคหอยนางรมก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ในอ่าวนิวยอร์กได้กลายเป็นพื้นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล ของเสียจากอุตสาหกรรม และมลพิษอื่นๆ โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 น้ำในอ่าวเกิดความสกปรกและเกิดโรค ทำให้จำนวนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำหายไปจนเกือบหมด จวบจนกระทั่งปี ค.ศ. 1972 พระราชบัญญัติน้ำสะอาดของนิวยอร์กจึงได้ผ่านการรับรอง ซึ่งห้ามมิให้มีการทิ้งขยะและน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดลงสู่อ่าว ในเวลาไม่นานต่อมา คุณภาพน้ำก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูดีขึ้น และเมื่อเข้าสู่ยุคมิลเลนเนียมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจึงเริ่มคืนกลับมา และในปี ค.ศ. 2010 ยังมีการพบวาฬในบริเวณอ่าวนิวยอร์ก ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี

Oris New York Harbor Limited Edition
พันธกิจอันแน่วแน่และวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นขององค์กร Billion Oyster Project ในการฟื้นฟูประชากรหอยนางรมหนึ่งพันล้านตัว
สู่นิวยอร์กฮาร์เบอร์ แหล่งน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภายในปี 2035

กระทั่ง ในปี ค.ศ. 2014 Billion Oyster Project จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยนักการศึกษา Murray Fisher และ Pete Malinowski ซึ่งตระหนักดีว่า หากปราศจากการให้ความรู้แก่คนรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตแล้ว ความพยายามในการอนุรักษ์ก็จะไร้ประโยชน์ โดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้นำพาอาสาสมัคร 11,000 คน นักเรียน 8,000 คน โรงเรียนในนิวยอร์ก 100 แห่ง และร้านอาหารกว่า 50 แห่ง มารวมตัวกันเพื่อช่วยกันวางหอยนางรม สร้างแนวปะการัง และดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของโครงการอันแน่วแน่นี้ต่อไป และผลลัพธ์จากความร่วมมือกันนี้ ไม่เพียงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น แต่โครงการ Billion Oyster Project นี้ยังได้นำตัวอ่อนหอยนางรม 75 ล้านตัวไปยังแหล่งฟื้นฟู 18 แห่ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 14.5 เอเคอร์ของนิวยอร์กฮาร์เบอร์ และประชากรหอยนางรมในขณะนี้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง นับเป็นวางแผนการดำเนินที่ยั่งยืนต่อไป

Oris New York Harbor Limited Edition
การทำงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของ Oris ซึ่งให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำของโลกอันเป็นทรัพยากรแห่งชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งการทำความสะอาด ฟื้นฟู และปกป้องแหล่งน้ำ

แนวทางที่สอดคล้องกันกับพันธกิจของ Oris ซึ่งให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำของโลกอันเป็นทรัพยากรแห่งชีวิต ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย ทั้งการทำความสะอาด ฟื้นฟู และปกป้องแหล่งน้ำ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ผ่านเรื่องราว กิจกรรม และผลงานสร้างสรรค์นาฬิการุ่นต่างๆ เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่รอบสถานีตรวจวัดน้ำในทะเลสาบไบคาล โครงการฟื้นฟูปลูกปะการังในออสเตรเลียและฟลอริดา ตลอดโครงการริเริ่มในการกำจัดขยะพลาสติกในมหาสมุทร เช่นเดียวกับที่ในปี ค.ศ. 2021 องค์กร Climate Partner ได้ให้การรับรองว่า Oris เป็นบริษัทที่รับผิดชอบและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ หลังจากนั้นแบรนด์จึงได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับแรก ในแบบ ‘จุดเริ่มต้น’ ที่มีการระบุถึงรายละเอียดของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท วิธีการในการชดเชย และแนวทางที่จะลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในอีกสามปีข้างหน้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยมีหลักการและเจตคติหลักคือความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นที่เกิดขึ้นในทุกๆ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมไปถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์เปิดตัว เช่นเดียวกับการตัดสินใจ และทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของบริษัท และในวันนี้ Oris ยังคงมุ่งมั่นในโครงการความร่วมมือกับ Billion Oyster Project เช่นกัน

เพื่อให้การสนับสนุนงานของหนึ่งในโครงการบุกเบิกนี้ Oris ยังพร้อมเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษล่าสุดใน ใน New York Harbor Limited Edition ซึ่งผลิตขึ้นในจำนวนจำกัดเพียง 2,000 เรือน โดยรังสรรค์ขึ้นจากฐานตัวเรือน Aquis ที่เป็นนาฬิกาดำน้ำสมรรถนะสูงยอดนิยมของแบรนด์ กับความพิเศษและโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยเอกลักษณ์ของหน้าปัดเปลือกหอยมุกสีเขียว ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของน้ำบริเวณอ่าวนิวยอร์กอันมีชื่อเสียง และเปลือกหอยนางรม สัญลักษณ์ทรงพลังของเรื่องราวแห่งความร่วมมือครั้งนี้ 

หน้าปัดเปลือกหอยมุกสีเขียว บรรจุด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova® บนเข็มชี้และเครื่องหมายขีดบอกเวลา

โดยนำเสนอคู่มากับหน้าปัดเปลือกหอยมุกสีเขียว และยังคงบรรจุไว้ด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova® ทั้งบนเข็มชี้และเครื่องหมายขีดบอกเวลา ปกป้องด้วยกระจกแซฟไฟร์โค้งแบบโดม เคลือบสารกันแสงสะท้อนด้านใน มาพร้อมกับตัวเรือนสเตนเลสสตีลประกอบหลายชิ้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 41.50 มิลลิเมตร ซึ่งผสานเข้ากับขอบตัวเรือนสเตนเลสสตีลปรับหมุนได้ทิศทางเดียว พร้อมทั้งสลักด้วยสเกลนาทีแบบนูนสำหรับการอ่านค่าได้สะดวกง่ายดาย

Oris New York Harbor Limited Edition
ฝาหลังแบบขันสกรูทำจากสเตนเลสสตีล แกะสลักสัญลักษณ์พิเศษเฉพาะของรุ่น คงประสิทธิภาพการกันน้ำได้ลึก 300 เมตร

ส่วนบนฝาหลังแบบขันสกรูทำจากสเตนเลสสตีล แกะสลักสัญลักษณ์พิเศษของรุ่น ติดตั้งด้วยเม็ดมะยมนิรภัยทำจากสเตนเลสสตีลแบบขันเกลียว และมาพร้อมกับทั้งสายยางสีเขียว สายสเตนเลสสตีลแบบหลายชิ้น รวมถึงเฟืองล็อกสายแบบบานพับพร้อมส่วนขยายความยาวสายได้ง่ายดายรวดเร็ว ส่งมอบมาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสาย และคงประสิทธิภาพของการกันน้ำได้ลึก 30 บาร์ หรือ 300 เมตร

มาพร้อมกับทั้งสายยางสีเขียว และสายสเตนเลสสตีล ส่งมอบภายในกล่องนาฬิกาออกแบบพิเศษ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสาย

ภายในขับเคลื่อนด้วยการทำงานของกลไกจักรกลไขลานอัตโนมัติ Calibre Oris 733 ที่ครบด้วยฟังก์ชันแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีบนหน้าปัดกลาง คู่กับการจัดวางช่องหน้าต่างแสดงวันที่ไว้ ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา รวมทั้งระบบหยุดเข็มวินาที สำหรับการปรับตั้งเวลาได้อย่างแม่นยำ โดยสำรองพลังงานได้ 38 ชั่วโมง นาฬิการุ่นผลิตจำนวนจำกัด 2,000 เรือน พร้อมหมายเลขประจำตัวเรือนนี้ บรรจุมาในกล่องออกแบบพิเศษเฉพาะ  


CREDITS:
PHOTOS: COURTESY OF ORIS
VIDEO: Perayut Limpanastitphon
GRAPHIC DESIGNER: Vanicha Limpanastitphon


สามารถติดตามคอนเทนต์ นาฬิกา อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ ที่นี่

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

10 decmber-thumbnail

Your Tarot Weekly

Post Views: 30 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่​ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ นิสัย​ของดาว : ยศศัก…

Franck Muller Vanguard Slim Skeleton-thumbnail

Franck Muller Vanguard Slim Skeleton

Post Views: 16 Franck Muller เสนอเรือนเวลารุ่น Vanguard Slim Skeleton ที่มีความเพรียวบางพิเศษ ด้วยงานฝีมือการสลักแบบสเกเลตัน Franck Muller (แฟรงค์ มุล…

Oris: Thailand Special Project – Guardian Flight Limited Edition

Post Views: 12 การร่วมมือระหว่าง Oris และ Guardian Search and Rescue ผ่านประดิษฐกรรมแห่งเวลารุ่นพิเศษ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ Change For The Better ปกป้อ…

3-dec-thumbnail

Your Tarot Weekly

Post Views: 278 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม – วันเสาร์ที่​ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ นิสัย​ของดาว : ยศศักดิ…

Seiko 5 Sports Yuto Horigome Limited Edition-thumbnail

Seiko 5 Sports Yuto Horigome Limited Edition

Post Views: 17 Seiko 5 Sports ร่วมมือกับนักสเก็ตบอร์ดชั้นแถวหน้าชาวญี่ปุ่น Yuto Horigome Seiko (ไซโก) ฉลองวาระสุดพิเศษส่งท้ายปี Seiko 5 Sports 55th An…